Privacy-verklaring

Is alles goed geregeld?

Privacy is belangrijk en ik neem jouw privacy serieus. In de deze privacyverklaring maak ik duidelijk wat voor persoonlijke gegevens ik over je verwerk, waarom ik dat doe, waar het vandaan komt, wie erbij betrokken is en welke rechten je hebt.

Omdat ik zowel persoonlijk met mensen werk (tijdens het geven van sessies) als digitaal actief ben, heb ik dit opgesplitst in de delen: Jouw privacy bij sessies én Jouw digitale privacy.

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur mij dan een mail, dan lossen we het samen op.

Jouw privacy bij sessies

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een cliëntdossier aanleg. Dit dossier bevat het ingevulde intakeformulier (voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, vragen over je gezondheidstoestand) en aantekeningen over de uitgevoerde sessies en mogelijke vervolgsessies.

Ik informeer de cliënten mondeling over het cliëntdossier tijdens de intake.

Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst, die is opgenomen in het intakeformulier.

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de privacyverklaring, de algemene voorwaarden en de verplichtingen als gevolg van de Wkkgz.

Ik waarborg jouw privacy, dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens,

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in het cliëntdossier. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht.

Ik werk met een digitaal cliëntdossier. Zowel de laptop als de map is beveiligd door een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden.

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Ik werk met een schrijfboekje waarin ik meeschrijf tijdens de sessie. De aantekeningen zijn niet tot een persoon te herleiden. Ik noem: voornaam en datum.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

• Geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie en supervisie.

• Persoonsgegevens voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard.

Jouw digitale privacy

Maillijst via Mailchimp

Ik ben heel blij met mijn maillijst en ik zal je daarom ook niet gaan spammen. De maillijst geef of verkoop ik niet aan derden. Ik vraag je naam en je mailadres.

De maillijst gebruik ik voor de nieuwsbrief met blogs of vlogs, praktijkvoorbeelden, eigen ervaringen en uitnodigingen voor evenementen.

Je kunt op de maillijst terecht komen via mijn website, je vult je gegevens in en je bevestigt dit via een double opt-in.

Wanneer je een sessie of een event bij mij volgt, voeg ik je, na mondelinge toestemming, toe aan de maillijst.

In iedere nieuwsbrief staat in de footer een mogelijkheid om je uit te schrijven of je gegevens aan te passen.

Het maken van een belafspraak: ik vraag je naam, mailadres en telefoonnummers. Ik gebruik je telefoonnummer om je te bellen op het afgesproken tijdstip en je mailadres om een verslagje van het gevoerde gesprek te versturen.

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van analytische cookies, via Google Analytics.

Door middel van deze cookies krijg ik inzicht in het gebruik van mijn website. Met deze data kan ik de website optimaliseren, waardoor de gebruikerservaring voor de bezoekers verbeterd kan worden.

De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.

De gegevens van mijn website die ik via Google Analytics verzamel, worden 14 maanden behouden.

Communicatie via de digitale snelweg

Je kunt met mij communiceren op verschillende wijzen: via de website, mail, sms, WhatsApp, Facebook en Facebook Messenger en andere sociale media.

Ik verwerk deze gegevens slechts voor de communicatie met jou, om je te informeren over diensten en producten, diensten te kunnen leveren, je mogelijke inschrijving te verwerken en/of het maken van een factuur.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Wenskracht geleverde diensten en producten. Wenskracht is gevestigd aan de Pagestraat 61, 5021 DB te Tilburg (dit is niet het praktijkadres).